Niszczenie siedlisk

Do tego typu działań należą głównie: zanieczyszczenie środowiska, regulacja rzek i opryski środkami chemicznymi. W czasach, w których  raki szlachetne bardzo licznie zasiedlały wody Europy ten czynnik nie miał takiego znaczenia jak obecnie. Dziś nieprzemyślana i źle wykonana regulacja cieku, będącego ostoją raka może spowodować jego ustąpienie. Raki rzeczne prowadzą nocny tryb życia, w ciągu dnia szukają schronienia w kryjówkach wśród korzeni drzew, roślinności wodnej czy wykopanych norach. Dlatego źle znoszą prostowanie i umacnianie brzegów cieków, zubażające istniejące warunki siedliskowe. Szkodzi im także wzrost żyzności wody prowadzący do eutrofizacji. Duże niebezpieczeństwo stanowić mogą opryski chemiczne stosowane do ochrony płodów rolnych lub lasów. Substancje w nich zawarte docierając do wód będących ostoją „szewców” stanowią dla nich śmiertelne niebezpieczeństwo!!!

 

Szukaj w serwisie