Zagrożenia

Rak szlachetny znajduje się w Polsce na skraju wymarcia, a za jego tragiczną sytuację odpowiada człowiek. W ciągu ostatnich 100 lat z ponad 474 znanych miejsc poławiania raków na Pomorzu zostało 29 stanowisk. Do głównych czynników odpowiedzialnych za ten stan zaliczyć należy: dżumę raczą, inwazje obcych gatunków raków, niszczenie siedlisk, nadmierną eksploatację zasobów, niewłaściwie prowadzoną gospodarkę rybacką (zarybienia).

Szukaj w serwisie