Rak błotny

Rak błotny Astacus leptodactylus - inaczej stawowy, długoszczypcowy, lub krawiec. Pierwotnie zamieszkiwał tereny zlewisk Morza Czarnego i Kaspijskiego, był więc rodzimy w granicach południowo-wschodnich dawnej Rzeczpospolitej. Rozróżniamy go po chropowatym, pokrytym guzkami pancerzu oraz długich, domykających się i przypominających nożyczki szczypcach, których spód ma barwę kremowobiałą. Jego biologia jest podobna do biologii raka szlachetnego, ma jednak mniejsze wymagania środowiskowe, znosi wody bardziej żyzne, z mulistym dnem. Podobnie jak rak szlachetny narażony jest na wymarcie.

Szukaj w serwisie