Raki rodzime

Rak szlachetny
Rak szlachetny Astacus astacus - zwany inaczej rzecznym, szerokoszczypcowym lub szewcem.
Rak błotny
Rak błotny Astacus leptodactylus - inaczej stawowy, długoszczypcowy, lub krawiec.
Szukaj w serwisie