Ile gatunków

Obecnie w otwartych wodach Polski spotykać możemy 4 gatunki raków: dwa rodzime – rak szlachetny i rak błotny oraz dwa obce, sprowadzone z Ameryki Północnej – rak pręgowaty i rak sygnałowy.

Rodzime gatunki raków objęte są ochroną częściową, co w praktyce oznacza obowiązek natychmiastowego i ostrożnego wypuszczenia ich do wody z której zostały przypadkowo pozyskane. Przypadkowo – ponieważ raki te nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.

Raki obce – pręgowaty i sygnałowy należą do gatunków inwazyjnych, czyli takich które zagrażają rodzimym, wypierając je z ich siedlisk na drodze konkurencji międzygatunkowej czy przez roznoszenie śmiertelnej dla europejskich raków choroby – dżumy raczej. Dlatego też gdy je pozyskamy – nie wolno ich wpuścić z powrotem do wody. Raki inwazyjne możemy zabrać ze sobą i skorzystać z dostępnych przepisów kulinarnych. Jeśli jednak nie mamy takich możliwości lub chęci najlepszym i najbardziej humanitarnym sposobem uśmiercenia jest usypianie raków przez zamrożenie. Lecz zanim do tego będziemy mieli sposobność, wobec zasadniczych różnic w postępowaniu z rakami krajowymi i amerykańskimi kluczową jest umiejętność rozróżniania gatunków tych skorupiaków.

Szukaj w serwisie