O rakach

Raki zasiedlające nasze wody są największymi słodkowodnymi skorupiakami.

Z racji powszechnego występowania wcześniej czy później każdy użytkownik wód się z nimi spotka. Zwierzęta te czasami wykorzystywane są jako przynęty w trakcie połowów wędkarskich.
W obecnych czasach występowanie raków wiąże się 
z konsekwencjami, które nie mogą być oparte na powszechnie funkcjonującej wiedzy o tych skorupiakach.

Sytuacja raków krajowych jest bowiem skomplikowana i warto aby każdy z nas ją znał. Choćby dlatego by nie popaść w konflikt z prawem.

Szukaj w serwisie