Tablice

 W ramach działań edukacyjnych propagujących wiedzę o raku szlachetnym i głównych czynnikach jego wymierania opracowano zestawy 5 tablic edukacyjnych, na których omówiono podstawowe informacje o raku szlachetnym, jego cechach charakterystycznych oraz tempie wymierania. Zaprezentowano zdjęcia i opisy pozwalające na odróżnienie raków występujących w wodach otwartych Polski. Omówione zostały też główne przyczyny wymierania gatunku oraz zaprezentowano działania w ramach projektu ratowania raka szlachetnego z jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Szukaj w serwisie