Zaraczanie jeziora w Parku Krajobrazowym ,,Dolina Słupi"

     W dniu 19 listopada br. na terenie Parku Krajobrazowego ,,Dolina Słupi” odbyło się zaraczanie jednego z wytypowanych do tego celu jezior, stanowiące element projektu pt. „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”. Materiał zaraczeniowy pochodził z 3 hodowli raków szlachetnych powstałych w wyniku realizacji w/w projektu.  W akcji udział wzięli studenci  trwających w Parku ,,Warsztatów tarliskowych”. Każdy miał okazję własnoręcznie wpuścić do jeziora co najmniej klika młodych raków szlachetnych. Zaraczanie prowadzono penetrując linię brzegową czterohektarowego jeziora, wyszukując jednocześnie podwodne kryjówki (zatopione kłody drzew, nadbrzeżne korzenie). W takich miejscach raki mają szansę znaleźć ukrycie przed drapieżnikami, głownie okoniami. Zaraczenie prowadzono w późnych godzinach popołudniowych, by maksymalnie skrócić okres narażenia tych zwierząt na dzienną aktywność drapieżników. Do wody trafiło łącznie 650 sztuk 5-miesięcznych raczków.  Zaraczenia kontynuowane będą wiosną w przyszłym roku na innych jeziorach PZPK.

 

Szukaj w serwisie