Święto raka szlachetnego w Charzykowach

 W sobotę 25 lipca 2015 r. wokół Amfiteatru im. Ottona Weilanda w Charzykowach odbyło się "Święto raka szlachetnego", będące elementem projektu pt. "Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych", dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Pomorskie obchody "Świeta raka szlachetnego" nieprzypadkowo odbyły się w Charzykowach.
To właśnie w Zaborskim Parku Krajobrazowym w 2007 r. zainicjowany został projekt czynnej ochrony tego ginącego gatunku. Doświadczenia zdobyte w Zaborskim, a później Wdzydzkim Parku Krajobrazowym, zaowocowały rozszerzeniem projektu na inne parki krajobrazowe Pomorza.
W Charzykowach swoje stoiska edukacyjne miały prawie wszystkie parki krajobrazowe zrzeszone
w ramach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych: PK Dolina Słupi, Wdzydzki PK, Kaszubski PK, Trójmiejski PK, PK Mierzeja Wiślana i gospodarz - Zaborski Park Krajobrazowy. Obecne też były: Zielona Szkoła w Schodnie i Ośroderk Edukacji Ekologicznej w Szymbarku, a także Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku. Były też warsztaty wyplatania raczników i koszy na raki przygotowane przez Kaszubski Dom Rękodzieła Ludowego w Swornegaciach. Dzieci podczas warsztatów plastycznych różnymi technikami wykonywały modele raków, którymi symbolicznie "zaraczały" przygotowaną makietę jeziora. Dużym zainteresowaniem cieszyło sie stoisko hodowców raków z firmy Astacus Hodowcy Raków Polskich s.c. Uczestnicy Święta mieli okazję wziąć udział
 w dwóch zabawach edukacyjnych: "Pomorskie Szlaki Raka Szlachetnego" i grze terenowej "Idzie rak nieborak". Wszyscy uczestnicy zabaw otrzymali drobne "racze" nagrody: kubki, koszulki, torby
na zakupy i raki z magnesem. Na zakończenie rozlosowano cenniejsze nagrody rzeczowe: tablety
i sprzęt turystyczny.

Święto raka szlachetnego połączone było z Jarmarkiem Ekoturystycznym ,,Czym Chata Bogata”, organizowanym przez Stowarzyszenie ,,Charzy…” i Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z. o.o. Relacje z całej imprezy znajdują się na stronach internetowych www.chojnice.com i www.chojnice24.pl

Szukaj w serwisie